Göran Norwall


 

 

   

   

                   

Göran bygger en FED - front engine dragster 

Ford bigblock - PG - Ford 9"

 

 Görans Mustang
Detta är en isbil, backtävlingsbil, grusbanebil mm

Mera bilder, filmer och info kommer ...

 


Home